Nasz dom
Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions Go to portal Go to the Main Page

Nasz dom » Remont i budowa » Definicje » Wysokość budynku » Hello Guest [Login|Register]
Last Post | First Unread Post Print Page | Recommend to a Friend | Add Thread to Favorites
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Wysokość budynku
Author
Post « Previous Thread | Next Thread »
Marek Marek is a male
Administrator


images/avatars/avatar-11.gif

Registration Date: 20-01-2006
Posts: 483
Skąd: Poland
Program pocztowy: IncrediMail
Ulubiony edytor grafiki: Photoshop

Wysokość budynku Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Wysokość budynku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia.

__________________
Marek30-04-2008 07:07 Marek is offline Send an Email to Marek Homepage of Marek Search for Posts by Marek Add Marek to your Buddy List
Tree Structure | Board Structure
Jump to:
Post New Thread Post Reply
Nasz dom » Remont i budowa » Definicje » Wysokość budynku

Privacy policy

Forum Software: Burning Board 2.3.6, Developed by WoltLab GmbH